Rüyanın Mahiyeti ve Çeşitleri

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Rüya, uyku halindeki görüş veya görülen şey demektir. Rüya, ne suretle vuku buluyor, kaç kısma ayrılır? Bu bir nevi idrak mıdır? Yoksa hayalet ve evhamdan ibaret midir? Bu hususa dair hadis-i şerif kitaplarında, ilm-i kelamda, psikolojide bir çok tezler vardır. Bunların hülasası şöyledir.

Rüyalar, İbni Mace’nin , Avf İbni Malik’ten rivayet ettiği bir hadis-i şerife nazaran üç kısımdır:

1- İnsanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hailevi, korkunç rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma gibi. Bunlar esassız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya görünce Cenab-ı Hakka sığınmalı ve bunu başkalarına hikaye etmemelidir.

2- İnsanın uyanıkken ehemmiyetle meşgul olduğu şeylere ait gördüğü rüyalardır. Bunlar da birer kuruntu veya inhiraf-ı mizaç neticesi olduğundan esassız şeylerdir.

3- Nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüz’ü addolunan rüyalardır. Bunlar taraf-ı ilahiden birer beşaret (müjde) veya inzar (korkutma) mahiyetinde olup, bunları bir kısım melekler Ümmülkitaptan telakki ederek uyuyanların ruhlarına ilham ederler. (Camiüssagir şerhleri)

Birinci ve ikinci kısım rüyalar, birer rüya-yı batıladır. Bunlara lisan-ı dinde <<hulüm>> denir. Cem’i: Ahlaktır. Bunlar karmakarışık şeyler olduğundan <<Adgasi ahlam>> da denir. Adgas, yaşı kurusuna karışmış ot demetleri demektir. Üçüncü kısım rüyalara ise birer <<rüyayı sadıka>> denilir. Bu sadık rüyalar, doğru sözlü, temiz yürekli, nezih itikatlı zatlara alelekser nasip olur. Ve bu halde bunlara <<rüya-yı saliha>> adı da verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir